Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник, служебен тел. 0887135430

Необходими документи

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  • Заявление по образец
  • Копие от свидетелството за завършено основно образование
  • Медицинско свидетелство, в което да има лекарско заключение, че кандидатът може да учи в земеделско училище

При подаване на документите учениците да представят и оригиналите за сверка.

 

Подаването на документи и записване на ученици ще се извършва в канцеларията на училището, което се намира в съседство с жп-гарата.