Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник, служебен тел. 0887135430

Администрация

 

  • Катя Ивова Христова - Завеждащ административна служба (ЗАС)
  • Албена Генчева Попова - Домакин

                         Телефон за връзка с канцеларията: 06514/31 12