Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник, служебен тел. 0887135430

График за провеждане на изпити - Задочна форма

Изпитна сесия - Април-Май 2023/2024 год.

 

 

12 Клас

Учебни предмети

 

Дата на провеждане

Място на провеждане

Училищна комисия по организиране на изпита-квестори

 Комисия за проверка  и оценка

1.      

Животновъдство

15.04.2024г.

Стая 101

1. Цветелина Христова Иванова 

2.Рени Миткова Митева-Маринова 

Председател: Зоя Благоева Чекийска

Член: Роман Маринов Папуков

2.      

Земеделска техника

17.04.2024г.

Стая 101

1.Цветелина Христова Иванова 

2.Рени Миткова Митева-Маринова 

Председател: инж.Росица Георгиева Йонова

Член:инж.Симеон Пламенов Крумов

3.      

Експлоатация на земеделска техника

22.04.2024г.

Стая 101

1.Цветелина Христова Иванова 

2.Рени Миткова Митева-Маринова 

Председател:Пламен Радев Радев

Член:Иван Павлов Стефанов

4.      

УП- Животновъдство

16.04.2024г.

Кабинет животно-

въдство

1.Зоя Благоева Чекийска

2.Роман Маринов Папуков

 Председател: Зоя Благоева Чекийска

Член: Роман Маринов Папуков

5.      

УП- Земеделска техника

18.04.2024г.

Кабинет ССМ

1. инж.Росица Георгиева Йонова

2.инж.Симеон Пламенов Крумов

Председател: инж.Росица Георгиева Йонова

Член:инж.Симеон Пламенов Крумов

6.      

УП-Експлоатация по земеделска техника

23.04.2024г.

Кабинет ССМ

1.Пламен Радев Радев

2.Иван Павлов Стефанов

Председател:Пламен Радев Радев

Член:Иван Павлов Стефанов

7.      

УП-Работа  с машино тракторни агрегати

19.04.2024г.

Кабинет ССМ

1 Иван Павлов Стефанов  

2.Пламен Радев Радев

Председател: Иван Павлов Стефанов  

Член: Пламен Радев Радев

 

9 клас

Учебни предмети

 

Дата на провеждане

Място на провеждане

Училищна комисия по организиране на изпита-квестори

 Комисия за проверка  и оценка

1.

Български език и литература

14.05.2024г

Стая 203

1.Даниела Борисова Иванова

2.Вероника Руменова Велева

Председател: Татяна Иванова Давчева

 Член: Камелия Атанасова Андрова

2.

Чужд език –руски език

15.05.2024г

Стая 203

1.Даниела Борисова Иванова

2.Вероника Руменова Велева

Председател: Рени Миткова Митева –Маринова

Член: Красимира Цветанова Декова

 3.

Математика

21.05.2024г

Стая 203

1.Даниела Борисова Иванова

2.Вероника Руменова Велева

Председател: Людмила Василева Христова

Член: Цветелина Иванова Христова

4.

Информационни технологии

13.05.2024г

Стая 203

1.Даниела Борисова Иванова

2.Вероника Руменова Велева

Председател: инж.Емил Владимиров Райков

Член: Атанас Стефанов Николов

 5.

История и цивилизация

22.05.2024г

Стая 203

1.Даниела Борисова Иванова

2.Вероника Руменова Велева

Председател: Татява Иванова Давчева

Член: Камелия Атанасова Андрова

 6.

География и икономика

23.05.2024г

Стая 203

1.Зоя Благоева Чекийска

2.Роман Маринов Папуков

Председател: Цветелина Иванова Христова

Член: Красимира Цветанова Декова

7.

Философия

 

27.05.2024г

Стая 203

1.Зоя Благоева Чекийска

2.Роман Маринов Папуков

ПредседателРени Миткова Митева-Маринова

 Член: Христо Иванов Хицов

 

10 клас

Учебни предмети

 

Дата на провеждане

Място на провеждане

Училищна комисия по организиране на изпита-квестори

 Комисия за проверка  и оценка

1.

Български език и литература

13.05.2024г

Стая 201

1.Зоя Благоева Чекийска

2.Роман Маринов Папуков

Председател: Татяна Иванова Давчева

 Член: Рени Миткова Митева –Маринова

 2.

Чужд език –руски език

14.05.2024г

Стая 201

1.Божидар Кръстев Банков

2.Равелина Христова Иванова

Председател: Рени Миткова Митева –Маринова

Член: Красимира Цветанова Декова

 3.

Математика

27.05.2024г

Стая 201

1.Божидар Кръстев Банков

2.Равелина Христова Иванова

Председател: Людмила Василева Христова

Член: Цветелина Иванова Христова

 4.

Информационни технологии

15.05.2024г

Стая 201

1.Божидар Кръстев Банков

2.Равелина Христова Иванова

Председател: инж.Емил Владимиров Райков

Член: Атанас Стефанов Николов

5.

История и цивилизация

23.05.2024г

Стая 201

1.Божидар Кръстев Банков

2.Равелина Христова Иванова

Председател: Татява Иванова Давчева

Член: Камелия Атанасова Андрова

 6.

География и икономика

22.05.2024г

Стая 201

1.Божидар Кръстев Банков

2.Равелина Христова Иванова

Председател: Цветелина Иванова Христова

Член: Красимира Цветанова Декова

7.

Философия

 

21.05.2024г

Стая 201

1.Божидар Кръстев Банков

2.Равелина Христова Иванова

ПредседателРени Миткова Митева-Маринова

 Член: Христо Иванов Хицов

 

11 клас

Учебни предмети

 

Дата на провеждане

Място на провеждане

Училищна комисия по организиране на изпита-квестори

 Комисия за проверка  и оценка

 1.

Животновъдство

13.05.2024г

 

Стая 204

1.Рени Миткова Митева -Маринова

2.Цветелина Иванова Христова  

 Председател: Роман Маринов Папуков

Член:Зоя Благоева Чекийска

2.

Растениевъдство

22.05.2024г

Стая 204

1.Рени Миткова Митева -Маринова

2.Цветелина Иванова Христова  

Председател: Даниела Борисова Иванова

Член: Равелина Христова Иванова

 3.

Земеделска техника

27.05.2024г

Стая 204

1.Рени Миткова Митева -Маринова

2.Цветелина Иванова Христова  

Председател: инж.Росица Георгиева Йонова

Член:инж.Симеон Пламенов Крумов

4.

Учебна практика-Животновъдство

14.05.2024г

Кабинет животновъдство

1.Роман Маринов Папуков

2.Зоя Благоева Чекийска

Председател: Роман Маринов Папуков

Член:Зоя Благоева Чекийска

 5.

Учебна практика Растениевъдство

23.05.2024г

Кабинет Растениевъдство

1.Даниела Борисова Иванова

2.Равелина Христова Иванова

Председател: Даниела Борисова Иванова

Член: Равелина Христова Иванова

6.

Учебна практика –Земеделска техника

28.05.2024г

Кабинет земеделска техника

1.инж.Росица Георгиева Йонова

2.инж.Симеон Пламенов Крумов

Председател: инж.Росица Георгиева Йонова

Член:инж.Симеон Пламенов Крумов

 7.

Растениевъдство –полски култури-РПП

15.05.2024г

Стая 204

1.Камелия Атанасова Андрова

2.Цветелина Иванова Христова  

Председател: Даниела Борисова Иванова

Член: Равелина Христова Иванова

8.

Учебна практика Растениевъдство –полски култури -РПП

16.05.2024г

Кабинет Растениевъдство

1.Даниела Борисова Иванова

2.Равелина Христова Иванова

Председател: Даниела Борисова Иванова

Член: Равелина Христова Иванова

 

 

 

 

 Задължения на учениците:

  • Начало на всички изпити 14.30 часа.
  • Всички ученици да се явят на съответните дати и час, при спазване на разпределението им по зали 30 минути преди началото на изпита, да заемат определените им места, изслушат инструктажа за задълженията си по време на изпита.
  • Задължение на всеки ученик е да се яви с документ за самоличност, син химикал и необходимите технически средства за провеждане на изпита.