Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник

Преподаватели

 • инж. Емил Владимиров Райков – учител по Информатика и Информационни технологии
 • Татяна Иванова Давчева – учител по Български език и литература
 • Димитрина Петрова Петрова – учител по Руски език
 • Габриела Николаева Тодорова – учител по Български език и литература
 • Людмила Василева Христова - учител по Математика
 • Драгомир Димитров Райчев – учител по История и цивилизация, География и икономика
 • Асен Димитров Асенов – учител по Обществени науки и гражданско образование
 • Ирина Владимировна Янчева – учител по Физическо възпитание и спорт
 • Равелина Христова Иванова – учител по Растениевъдство
 • Божидар Кръстев Банков - учител по Растениевъдство
 • Даниела Борисова Иванова - учител по Растениевъдство
 • Вероника Руменова Велева – учител по Растениевъдство
 • Зоя Благоева Чекийска – учител по Животновъдство
 • Роман Маринов Папуков – учител по Животновъдство
 • инж. Лиляна Тодорова Дилова – учител по Земеделска техника
 • Иван Павлов Стефанов – инструктор управление категория Ткт
 • Александър Спасов Трайков - учител по икономика
 • Пламен Радев Радев – инструктор управление категория В
 • Жана Иванова Тодорова – училищен Психолог
 • Веселин Пенев Вълчанов – Възпитател