Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник

Преподаватели

 • инж. Емил Владимиров Райков – учител по Информатика и Информационни технологии
 • Татяна Иванова Давчева – учител по Български език и литература
 • Пламена Стоянова Тончева – учител по Български език и литература
 • Рени Миткова Митева-Маринова – учител по Български език и литература
 • Габриела Николаева Тодорова – учител по Български език и литература
 • Людмила Василева Христова - учител по Математика, Физика и астрономия
 • Цветелина Иванова Христова – учител по Математика, География и икономика
 • Асен Димитров Асенов – учител по Обществени науки и гражданско образование
 • Ирина Владимировна Янчева – учител по Физическо възпитание и спорт
 • Александър Спасов Трайков - учител по Икономика
 • Христо Иванов Хицов - учител по растениевъдни дисциплини
 • Равелина Христова Иванова – учител по Растениевъдство
 • Божидар Кръстев Банков - учител по Растениевъдство
 • Даниела Борисова Иванова - учител по Растениевъдство
 • Вероника Руменова Велева – учител по Растениевъдство
 • Зоя Благоева Чекийска – учител по Животновъдство
 • Роман Маринов Папуков – учител по Животновъдство
 • инж. Симеон Пламенов Крумов - учител по Земеделска техника, инструктор
 • Иван Павлов Стефанов – учител по Земеделска техника, инструктор
 • Пламен Радев Радев – учител по Земеделска техника, инструктор
 • Асен Димитров Асенов – Ресурсен учител