Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник

График за провеждане на изпити - Самостоятелна форма на обучение

Поправителна сесия - Януари 2023/2024 год.

 

8 Клас

Учебни предмети

 

Дата на провеждане

Място на провеждане

Училищна комисия по организиране на изпита-квестори

 Комисия за проверка  и оценка

1.       

Български език и литература

  06.02.2024г.

Стая 101

1.Христо Иванов Хицов

2.Божидар Кръстев Банков

Председател:Татяна Иванова Давчева

Член: Рени Миткова Митева –Маринова

2.       

Чужд език –руски език -писмен

12.02.2024г.

Стая 101

1.Зоя Благоева Чекийска

2.Роман Маринов Папуков

Председател: Рени Миткова Митева –Маринова

Член: Красимира Цветанова Декова

3.       

Чужд език –руски език -устен

13.02.2024г.

Стая 101

1. Рени Миткова Митева –Маринова

2. Красимира Цветанова Декова

Председател: Рени Миткова Митева –Маринова

Член: Красимира Цветанова Декова

4.       

Математика

09.02.2024г.

Стая 101

1.Зоя Благоева Чекийска

2.Роман Маринов Папуков

Председател: Людмила Василева Христова

Член:Цветелина ИвановаХристова

5.       

Информационни технологии-писмен

  07.02.2024г.

Стая 101

1.Христо Иванов Хицов

2.Божидар Кръстев Банков

Председател: инж.Емил Владимиров Райков

Член: Атанас Стефанов Николов

6.       

Информационни технологии-практически 

08.02.2024г.

Кабинет

 ИТ

1. инж.Емил Владимиров Райков

2. Атанас Стефанов Николов

Председател: инж. Емил Владимиров Райков

Член: Атанас Стефанов Николов

7.       

История и цивилизация

14.02.2024г.

Стая 101

1.Христо Иванов Хицов

2.Божидар Кръстев Банков

Председател: Татяна Иванова Давчева

Член:Даниела Александрова Иванова

8.       

География и икономика

15.02.2024г

Стая 101

1.Христо Иванов Хицов

2.инж.Симеон Пламенов Крумов

Председател: Цветелина Иванова Христова

Член: Красимира Цветанова Декова

9.       

Философия

 

16.02.2024г

Стая 101

1.Пламен Радев Радев

2.инж.Симеон Пламенов Крумов

Председател: Христо Иванов Хицов

Член Рени Миткова Митева –Маринова

 

10 Клас

Учебни предмети

 

Дата на провеждане

Място на провеждане

Училищна комисия по организиране на изпита-квестори

 Комисия за проверка  и оценка

1.       

Биология и здравно образование

 

06.02.2024г

 

Стая 202

1.Христо Вътков Тотев

2. Владимир Николаев Кирилов  

Председател: Роман Маринов Папуков

Член: : Зоя Благоева Чекийска

2.       

Физика и астрономия

07.02.2024г

Стая 202

1. Христо Вътков Тотев

2. Владимир Николаев Кирилов  

Председател:Людмила Василева Христова

Член: инж.Емил Владимиров Райков

3.       

Химия и опазване на околната среда

08.02.2024г

Стая 102

1.Христо Вътков Тотев

2. Владимир Николаев Кирилов  

Председател: Зоя Благоева Чекийска

Член: Роман Маринов Папуков

4.       

Икономика

09.02.2024г

Стая 102

1.Христо Вътков Тотев

2. Владимир Николаев Кирилов  

Председател:Александър Спасов Трайков

Член:Иван Павлов Стефанов

5.       

Трактори и автомобили  

12.02.2024г

Стая 102

1.Христо Вътков Тотев

2. Владимир Николаев Кирилов  

Председател: Иван Павлов Стефанов 

Член :Пламен Радев Радев

6.       

Животновъдство

16.02.2024г

Стая 102

1.Христо Вътков Тотев

2. Владимир Николаев Кирилов  

 Председател: Роман Маринов Папуков

Член:Зоя Благоева Чекийска

7.       

Растениевъдство

14.02.2024г

Стая 102

1.Христо Вътков Тотев

2. Владимир Николаев Кирилов  

Председател: Равелина Христова Иванова Член:Даниела Борисова Иванова

8.       

Учебна практика –

Трактори и автомобили  

13.02.2024г

Кабинет Трактори и автомобили

1 Иван Павлов Стефанов 

2.Пламен Радев Радев

Председател: Иван Павлов Стефанов 

Член :Пламен Радев Радев

9.       

Учебна практика -Животновъдство

19.02.2024г

Кабинет

Животновъдство

1.Роман Маринов Папуков

2.Зоя Благоева Чекийска

Председател: Роман Маринов Папуков

Член:Зоя Благоева Чекийска

10.   

Учебна практика –Растениевъдство

15.02.2024г

Кабинет

Растениевъдство

1.Равелина Христова Иванова 2.Даниела Борисова Иванова

 

Председател: Равелина Христова Иванова Член:Даниела Борисова Иванова

 

 

11 Клас

Учебни предмети

 

Дата на провеждане

Място на провеждане

Училищна комисия по организиране на изпита-квестори

 Комисия за проверка  и оценка

1.       

Български език и литература

06.02.2024г

Стая 203

1.Равелина Христова Иванова

2.Пламен Радев Радев

Председател: Татяна Иванова Давчева

Член: Рени Миткова Митева –Маринова

2.       

Чужд език –руски език -писмен

07.02.2024г

Стая 203

1.Равелина Христова Иванова

2.Пламен Радев Радев

Председател:Рени Миткова Митева-Маринова

Член: Красимира Цветанова Декова

3.       

Чужд език –руски език -устен

08.02.2024г

Стая 203

1.Рени Миткова Митева-Маринова

2.Красимира Цветанова Декова

Председател: Рени Миткова Митева-Маринова

Член: Красимира Цветанова Декова

4.       

Математика

09.02.2024г

Стая 203

1.Даниела Борисова Иванова

2.Равелина Христова Иванова

Председател: Людмила Василева Христова

Член: Цветелина Иванова Шарбанска

5.       

Гражданско образование

12.02.2024г

Стая 203

1.Даниела Борисова Иванова

2.Иван Павлов Стефанов

 Председател: Христо Иванов Хицов

Член Рени Миткова Митева –Маринова

6.       

Безопастност на движението  по пътищата

13.02.2024г

Стая 203

1.Равелина Христова Иванова 

2.Людмила Василева Христова

Председател: Пламен Радев Радев

Член:инж.Симеон Пламенов Крумов 

 

12 Клас

Учебни предмети

 

Дата на провеждане

Място на провеждане

Училищна комисия по организиране на изпита-квестори

 Комисия за проверка  и оценка

1.        

Български език и литература

  07.02.2024г.

Стая 205

1.Даниела Борисова Иванова 

2.инж.Симеон Пламенов Крумов

Председател: Татяна Иванова Давчева

Член: Рени Миткова Митева –Маринова

2.        

Чужд език по професията- руски език -писмен

08.02.2024г.

Стая 205

1.Даниела Борисова Иванова 

2.инж.Симеон Пламенов Крумов

Председател:Рени Миткова Митева-Маринова

Член: Красимира Цветанова Декова

3.        

Чужд език по професията-

руски език -устен

09.02.2024г.

Стая 205

1.Рени Миткова Митева –Маринова

2. Красимира Цветанова Декова

Председател: Рени Миткова Митева-Маринова

Член: Красимира Цветанова Декова

4.        

Чужд език по професията- английски език -писмен

07.02.2024г.

Стая 205

1.Даниела Борисова Иванова 

2.инж.Симеон Пламенов Крумов

Председател:Даниела Александрова Иванова

Член: Ваня Николова Монова-Илиева

5.        

Чужд език по професията-

Английски език -устен

09.02.2024г.

Стая 205

1 Даниела Александрова Иванова

 2.Ваня Николова Монова-Илиева

Председател:Даниела Александрова Иванова

Член: Ваня Николова Монова-Илиева

6.        

Математика

06.02.2024г.

Стая 205

1.Татяна Иванова Давчева

2 Даниела Борисова Иванова

Председател: Людмила Василева Христова

Член: Цветелина Иванова Шарбанска

7.        

Гражданско образование

  16.02.2024г.

Стая 205

1.Иван Павлов Стефанов

2.Людмила Василева Христова

 Председател: Христо Иванов Хицов

Член Рени Миткова Митева –Маринова

8.        

Растениевъдство

12.02.2024г

Стая 205

1.Людмила Василева Христова

2.Татяна Иванова Давчева

Председател: Вероника Руменова Велева Член:Даниела Борисова Иванова

9.        

Учебна практика Растениевъдство

13.02.2024г

Кабинет растениевъдство

1 Вероника Руменова Велева

2.Даниела Борисова Иванова

Председател: Вероника Руменова Велева Член:Даниела Борисова Иванова

10.    

Експлоатация на земеделска техника

14.02.2024г

Стая 205

1.Цветелина Иванова Христова

2.Владимир Николаев Кирилов

Председател: .инж.Симеон Пламенов Крумов

Член: Пламен Радев Радев

11.    

Учебна практика Експлоатация на земеделска техника

15.02.2024г

Кабинет ССМ

1.инж.Симеон Пламенов Крумов 2.Пламен Радев Радев

Председател: .инж.Симеон Пламенов Крумов

 Член: Пламен Радев Радев

12.    

Лозарство

14.02.2024г

Стая 205

1.Людмила Василева Христова

2.Татяна Иванова Давчева

Председател: Божидар Кръстев Банков

Член: Даниела Борисова Иванова

13.    

Учебна практика –Лозарство

15.02.2024г

Кабинет растениевъдство

1 Божидар Кръстев Банков

2. Даниела Борисова Иванова

Председател: Божидар Кръстев Банков

Член: Даниела Борисова Иванова

14.    

Технология на винопроизводството

12.02.2024г

Стая 205

1.Людмила Василева Христова

2.Татяна Иванова Давчева

Председател: Божидар Кръстев Банков

Член: Вероника Руменова Велева

15.    

Учебна практика -Технология на винопроизводството

13.02.2024г

Кабинет растениевъдство

1.Божидар Кръстев Банков

2 Даниела Борисова Иванова

Председател: Божидар Кръстев Банков

Член: Даниела Борисова Иванова

16.    

Биологично отглеждане на трайни насаждения

12.02.2024г

Стая 205

1.Людмила Василева Христова

2.Татяна Иванова Давчева

Председател: Божидар Кръстев Банков Член:Даниела Борисова Иванова

17.    

Учебна практика-Биологично отглеждане на трайни насаждения

13.02.2024г

Кабинет растениевъдство

1 Божидар Кръстев Банков

 2.Даниела Борисова Иванова

Председател: Божидар Кръстев Банков Член:Даниела Борисова Иванова

 

  

Задължения на учениците:

  • Начало на всички изпити 14.30 часа.
  • Всички ученици да се явят на съответните дати и час, при спазване на разпределението им по зали 30 минути преди началото на изпита, да заемат определените им места, изслушат инструктажа за задълженията си по време на изпита.
  • Задължение на всеки ученик е да се яви с документ за самоличност, син химикал и необходимите технически средства за провеждане на изпита.