Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник, служебен тел. 0887135430

График за провеждане на изпити - Самостоятелна форма на обучение

Изпетна сесия - Април-Май 2023/2024 год.

 

12 клас

Учебни предмети

 

Дата на провеждане

Място на провеждане

Училищна комисия по организиране на изпита-квестори

 Комисия за проверка  и оценка

1.       

Български език -РПП

22.04.2024г.

Стая 102

1.Равелина Христова Иванова

2.Людмила Василева Христова

Председател:Татяна Иванова Давчева

Член:Рени Миткова Маринова

2.       

Чужд език -руски език -писмен

24.04.2024г.

Стая 102

1.Равелина Христова Иванова

2.Людмила Василева Христова

Председател:Рени Миткова Митева-Маринова

Член: Красимира Цветанова Декова

3.       

Чужд език-руски език -устен

24.04.2024г.

Стая 102

1.Рени Миткова Митева –Маринова

2.Красимира Цветанова Декова

Председател: Рени Миткова Митева-Маринова

Член: Красимира Цветанова Декова

4.       

Чужд език –Английски език –писмен

24.04.2024г.

Стая 102

1.Равелина Христова Иванова

2.Людмила Василева Христова

Председател:Даниела Александрова Иванова

Член: Ваня Николова Монова-Илиева

5.       

Чужд език –Английски език-устен

24.04.2024г

Стая 102

1.Даниела Александрова Иванова

2.Ваня Николова Монова-Илиева

Председател:Даниела Александрова Иванова

Член: Ваня Николова Монова-Илиева

6.       

Физическо възпитание и спорт

25.04.2024 г

Физкултурен салон

1.Владимир Николаев Кирилов

2.Александър Спасов Трайков

Председател:Владимир Николаев Кирилов

Член:Александър Спасов Трайков

7.       

Трайни насаждения

15.04.2024г.

Стая 102

1.Татяна Иванова Давчева

2.Камелия Атанасова Андрова

Председател: Даниела Борисова Иванова

Член: Вероника Руменова Велева

8.       

Животновъдство

15.04.2024г.

Стая 102

1.Татяна Иванова Давчева

2.Камелия Атанасова Андрова

Председател: Зоя Благоева Чекийска

Член: Роман Маринов Папуков

9.       

Земеделска техника

17.04.2024г.

Стая 102

1.Татяна Иванова Давчева

2.Камелия Атанасова Андрова

Председател: инж.Росица Георгиева Йонова

Член:инж.Симеон Пламенов Крумов

10.    

Растителна защита

15.04.2024г.

Стая 102

1Татяна Иванова Давчева

2.Камелия Атанасова Андрова

Председател: Божидар Кръстев Банков

Член: Вероника Руменова Велева

11.    

Машини във винопроизводството

17.04.2024г.

Стая 102

1.Татяна Иванова Давчева

2.Камелия Атанасова Андрова

Председател: Божидар Кръстев Банков

Член: Вероника Руменова Велева

12.    

Технологии на отглеждане на трайни насаждения

23.04.2024г.

Кабинет растениевъдство

1.Татяна Иванова Давчева

2.Камелия Атанасова Андрова

Председател: Даниела Борисова Иванова

Член: Вероника Руменова Велева

13.    

УП-Технологии на отглеждане на трайни насаждения

26.04.2024г.

Кабинет растениевъдство

1.Даниела Борисова Иванова

2.Вероника Руменова Велева

Председател: Даниела Борисова Иванова

Член: Вероника Руменова Велева

14.    

Учебна практика –трайни насаждения

16.04.2024г

Кабинет растениевъдство

1.Даниела Борисова Иванова

2.Вероника Руменова Велева

Председател: Даниела Борисова Иванова

Член: Вероника Руменова Велева

15.    

УП- Животновъдство

16.04.2024г.

Кабинет животно-

въдство

1.Зоя Благоева Чекийска

2.Роман Маринов Папуков

 Председател: Зоя Благоева Чекийска

Член: Роман Маринов Папуков

16.    

УП- Земеделска техника

18.04.2024г.

Кабинет ССМ

1. инж.Росица Георгиева Йонова

2.инж.Симеон Пламенов Крумов

Председател: инж.Росица Георгиева Йонова

Член:инж.Симеон Пламенов Крумов

17.    

УП –Дегустация

16.04.2024г

Кабинет растениевъдство

1.Божидар Кръстев Банков

2.Вероника Руменова Велева

Председател: Божидар Кръстев Банков

Член: Вероника Руменова Велева

18.    

УП-Лозарство –Ампелография

18.04.2024г

Кабинет растениевъдство

1.Божидар Кръстев Банков

2.Вероника Руменова Велева

Председател: Божидар Кръстев Банков

Член: Вероника Руменова Велева

19.    

УП-Растениевъдство –полски култури

23.04.2024г.

Кабинет растениевъдство

1.Равелина Христова Иванова

2.Даниела Борисова Иванова

Председател: Равелина Христова Иванова

Член: Даниела Борисова Иванова

20.    

УП-Растениевъдство-трайни насаждения  

23.04.2024г.

Кабинет растениевъдство

1.Даниела Борисова Иванова

2.Вероника Руменова Велева

Председател: Даниела Борисова Иванова

Член: Вероника Руменова Велева

21.    

УП-Растителна защита 

16.04.2024г

Кабинет растениевъдство

1.Божидар Кръстев Банков

2.Вероника Руменова Велева

Председател: Божидар Кръстев Банков

Член: Вероника Руменова Велева

22.    

УП-Работа  с машино тракторни агрегати

19.04.2024г.

Кабинет ССМ

1 Иван Павлов Стефанов 

2.Пламен Радев Радев

Председател: Иван Павлов Стефанов 

Член: Пламен Радев Радев

 

8 клас

Учебни предмети

 

Дата на провеждане

Място на провеждане

Училищна комисия по организиране на изпита-квестори

 Комисия за проверка  и оценка

 1.

Биология и здравно образование

13.05.2024г

 

 

Стая 201

1.Татяна Иванова Давчева 

2.Камелия Атанасова Андрова

Председател: Роман Маринов Папуков

Член: : Зоя Благоева Чекийска

 2.

 

Физика и астрономия

14.05.2024г

 

Стая 201

1.Татяна Иванова Давчева 

2. Камелия Атанасова Андрова

Председател:Людмила Василева Христова

Член: инж.Емил Владимиров Райков

3.

Химия и опазване на околната среда

15.05.2024г

Стая 201

1.Татяна Иванова Давчева 

2. Камелия Атанасова Андрова

Председател: Зоя Благоева Чекийска

Член: Роман Маринов Папуков

4.

Физическо възпитание и спорт

16.05.2024г

Физкулту

рен салон

1.Владимир Николаев Кирилов

2.Асен Димитров Асенов

Председател: Владимир Николаев Кирилов

Член: Асен Димитров Асенов

5.

Предприемачество

21.05.2024г

 

Стая 201

1.Татяна Иванова Давчева 

2.Людмила Василева Христова

Председател: Александър Спаков Трайков

Член:Христо Иванов Хицов

6.

Основи на земеделието-ОтПП

22.05.2024г

Стая 201

1.Татяна Иванова Давчева 

2. Людмила Василева Христова

Председател: Вероника Руменова Велева

Член:Равелина Христова Иванова

7.

Учебна практика -Основи на земеделието-ОтПП

23.05.2024г

 

Стая 201

1.Вероника Руменова Велева

  2.Равелина Христова Иванова

Председател: Вероника Руменова Велева

Член:Равелина Христова Иванова

8.

Основи на земеделието-Растениевъдство –РПП

27.05.2024г

Стая 201

1.Татяна Иванова Давчева 

2.Людмила Василева Христова

Председател: Вероника Руменова Велева

Член:Равелина Христова Иванова

9.

Основи на земеделието –Животновъдство –РПП

29.05.2024г

 

Стая 201

1.Татяна Иванова Давчева 

2. Людмила Василева Христова

Председател:Зоя Благоева Чекийска

Член:Роман Маринов Папуков

10

Основи на земеделието –Механизация-РПП

31.05.2024г

Стая 201

1.Татяна Иванова Давчева 

2.Людмила Василева Христова

Председател: инж.Росица Георгиева Йонова

Член:инж.Симеон Пламенов Крумов

11.

Учебна практика -Основи на земеделието-Растениевъдство-РПП

28.05.2024г

Кабинет растениевъд

ство

 1.Вероника Руменова Велева

 2.Равелина Христова Иванова

Председател: Вероника Руменова Велева

Член:Равелина Христова Иванова

12.

Учебна практика- Основи на земеделието-Животновъдство-РПП

30.05.2024г

Кабинет животновъд

ство

 1.Зоя Благоева Чекийска

 2.Роман Маринов Папуков

Председател:Зоя Благоева Чекийска

Член:Роман Маринов Папуков

13.

Учебна практика- Основи на земеделието –Механизация-РПП

03.06.2024г

Кабинет селскостопанска техника

1. инж.Росица Георгиева Йонова

2.инж.Симеон Пламенов Крумов

Председател: инж.Росица Георгиева Йонова

Член:инж.Симеон Пламенов Крумов

 

10 клас

Учебни предмети

 

Дата на провеждане

Място на провеждане

Училищна комисия по организиране на изпита-квестори

 Комисия за проверка  и оценка

 1.

Български език и литература

13.05.2024г

Стая 205

1.Иван Павлов Стефанов

2.Христо Вътков Тотев

Председател: Татяна Иванова Давчева

 Член: Камелия Атанасова Андрова

 2.

Чужд език –руски език

15.05.2024г

Стая 205

1.Иван Павлов Стефанов

2.Христо Вътков Тотев

Председател: Рени Миткова Митева –Маринова

Член: Красимира Цветанова Декова

3.

Чужд език –английски  език

31.05.2024г

Стая 205

1.Иван Павлов Стефанов

2.Христо Вътков Тотев

Председател:Даниела Александрова Иванова

Член: Ваня Николова Монова-Илиева

4.

Математика

21.05.2024г

Стая 205

1.Владимир Николаев Кирилов

2.Христо Вътков Тотев

Председател: Людмила Василева Христова

Член: Цветелина Иванова Христова

5.

Информационни технологии-писмен

14.05.2024г

Стая 205

1.Иван Павлов Стефанов

2.Христо Вътков Тотев

Председател: инж.Емил Владимиров Райков

Член: Атанас Стефанов Николов

 6.

История и цивилизация

22.05.2024г

Стая 205

1.Владимир Николаев Кирилов

2.Христо Вътков Тотев

Председател: Татява Иванова Давчева

Член: Камелия Атанасова Андрова

7.

География и икономика

23.05.2024г

Стая 205

1.Владимир Николаев Кирилов

2.Христо Вътков Тотев

Председател: Цветелина Иванова Христова

Член: Красимира Цветанова Декова

8.

Философия

 

27.05.2024г

Стая 205

1.Камелия Атанасова Андрова

2.Христо Вътков Тотев

ПредседателРени Миткова Митева-Маринова

 Член: Христо Иванов Хицов

9.

Физическо възпитание и спорт

16.05.2024г

Физкулту

рен салон

1. Владимир Николаев Кирилов

2.Асен Димитров Асенов

Председател: Владимир Николаев Кирилов

Член: Асен Димитров Асенов

 10.

Икономика на предприятието -РПП

30.05.2025г

Стая 205

1. Владимир Николаев Кирилов

2.Христо Вътков Тотев

Председател: Александър Спаков Трайков

Член:Христо Иванов Хицов

11.

Трактори и автомобили-ДВГ-РПП  

28.05.2024г

Стая 205

1. Владимир Николаев Кирилов

2.Христо Вътков Тотев

Председател: Иван Павлов Стефанов 

Член :Пламен Радев Радев

12.

Учебна практика Трактори и автомобили-ДВГ-РПП  

29.06.2024г

Кабинет ТА

1.Иван Павлов Стефанов 

 2.Пламен Радев Радев

Председател: Иван Павлов Стефанов 

Член :Пламен Радев Радев

 

11 клас

Учебни предмети

 

Дата на провеждане

Място на провеждане

Училищна комисия по организиране на изпита-квестори

 Комисия за проверка  и оценка

1.

Чужд език по професията  –английски  език

21.05.2024г

Стая 204

1.Иван Павлов Стефанов

2.Христо Вътков Тотев

Председател:Даниела Александрова Иванова

Член: Ваня Николова Монова-Илиева

 2.

Физическо възпитание и спорт

16.05.2024г

Физкулту

рен салон

1. Владимир Николаев Кирилов

2.Асен Димитров Асенов

Председател: Владимир Николаев Кирилов

Член: Асен Димитров Асенов

3.

Животновъдство

13.05.2024г

 

Стая 205

1.Иван Павлов Стефанов

2.Христо Вътков Тотев

 Председател: Роман Маринов Папуков

Член:Зоя Благоева Чекийска

4.

Растениевъдство

22.05.2024г

Стая 204

1.Рени Миткова Митева -Маринова

2.Цветелина Иванова Христова 

Председател: Даниела Борисова Иванова

Член: Равелина Христова Иванова

5.

Земеделска техника

27.05.2024г

Стая 204

1.Рени Миткова Митева -Маринова

2.Цветелина Иванова Христова 

Председател: инж.Росица Георгиева Йонова

Член:инж.Симеон Пламенов Крумов

6.

Учебна практика-Животновъдство

14.05.2024г

Кабинет животновъдство

1.Роман Маринов Папуков

2.Зоя Благоева Чекийска

Председател: Роман Маринов Папуков

Член:Зоя Благоева Чекийска

 7.

Учебна практика Растениевъдство

23.05.2024г

Кабинет Растениевъдство

1.Даниела Борисова Иванова

2.Равелина Христова Иванова

Председател: Даниела Борисова Иванова

Член: Равелина Христова Иванова

8.

Учебна практика –Земеделска техника

28.05.2024г

Кабинет земеделска техника

1.инж.Росица Георгиева Йонова

2.инж.Симеон Пламенов Крумов

Председател: инж.Росица Георгиева Йонова

Член:инж.Симеон Пламенов Крумов

 9.

Учебна практика Работа с машинно тракторни агрегати

15.05.2024г

Кабинет ТА

1.Иван Павлов Стефанов 

 2.Пламен Радев Радев

Председател: Иван Павлов Стефанов 

Член :Пламен Радев Радев

10.

Трактори и автомобили 

29.05.2024г

Стая 204

1.Владимир Николаев Кирилов

2.Христо Вътков Тотев

Председател: Иван Павлов Стефанов 

Член :Пламен Радев Радев

11.

Учебна практика Трактори и автомобили  

30.05.2024г

Кабинет ТА

1.Иван Павлов Стефанов 

 2.Пламен Радев Радев

Председател: Иван Павлов Стефанов 

Член :Пламен Радев Радев

12.

Технология на отглеждане на земеделски култури

22.05.2024г

Стая 204

1.Рени Миткова Митева -Маринова

2.Цветелина Иванова Христова 

Председател: Даниела Борисова Иванова

Член: Равелина Христова Иванова

13.

Учебна практика -Технология на отглеждане на земеделски култури

23.05.2024г

Кабинет Растениевъдство

1.Даниела Борисова Иванова

2.Равелина Христова Иванова

Председател: Даниела Борисова Иванова

Член: Равелина Христова Иванова

14.

Земеделска техника-прибиращи машини-РПП

13.05.2024г

 

Стая 204

1.Рени Миткова Митева -Маринова

2.Цветелина Иванова Христова 

Председател: инж.Симеон Пламенов Крумов

Член :Пламен Радев Радев

 15.

Учебна практика -Земеделска техника-прибиращи машини-РПП

14.05.2024Г

Кабинет ССМ

1.инж.Симеон Пламенов Крумов

2.Пламен Радев Радев

Председател: инж.Симеон Пламенов Крумов

Член :Пламен Радев Радев

 16.

Земеделска техника – машини в растениевъдството-РПП

29.05.2024г

Стая 205

1.Камелия Атанасова Андрова

2.Христо Вътков Тотев

Председател: инж.Симеон Пламенов Крумов

Член :Пламен Радев Радев

17.

Учебна практика -Земеделска техника – машини в растениевъдството-РПП

30.05.2024Г

Кабинет ССМ

1.инж.Симеон Пламенов Крумов

2.Пламен Радев Радев

Председател: инж.Симеон Пламенов Крумов

Член :Пламен Радев Радев

 18.

Лозарство

13.05.2024г

 

Стая 205

1.Иван Павлов Стефанов

2.Христо Вътков Тотев

Председател: Божидар Кръстев Банков

Член:Вероника Руменова Велева

 19.

Машини в лозарството 

22.05.2024г

Стая 204

1.Рени Миткова Митева -Маринова

2.Цветелина Иванова Христова 

Председател: Божидар Кръстев Банков

Член:Вероника Руменова Велева

20.

Технология на винопроизводството

27.05.2024г

Стая 204

1.Рени Миткова Митева -Маринова

2.Цветелина Иванова Христова 

Председател: Божидар Кръстев Банков

Член:Вероника Руменова Велева

21.

Машини във винопроизводството

29.05.2024г

Стая 205

1.Камелия Атанасова Андрова

2.Христо Вътков Тотев

Председател: Божидар Кръстев Банков

Член:Вероника Руменова Велева

22.

Микробиология

30.05.2025г

Стая 205

1. Владимир Николаев Кирилов

2.Христо Вътков Тотев

Председател: Божидар Кръстев Банков

Член:Вероника Руменова Велева

 23.

Учебна практика Лозарство

14.05.2024г

Кабинет Растениевъдство

1.Божидар Кръстев Банков

2.Вероника Руменова Велева

Председател: Божидар Кръстев Банков

Член:Вероника Руменова Велева

 24.

Учебна практика Машини в лозарството 

23.05.2024г

Кабинет Растениевъдство

1.Божидар Кръстев Банков

2.Вероника Руменова Велева

Председател: Божидар Кръстев Банков

Член:Вероника Руменова Велева

 25.

Учебна практика Технология на винопроизводството

28.05.2024г

Кабинет Растениевъдство

1.Божидар Кръстев Банков

2.Вероника Руменова Велева

Председател: Божидар Кръстев Банков

Член:Вероника Руменова Велева

26.

Лозарство –Ампелография-РПП

31.05.2024г

Стая 204

1. Владимир Николаев Кирилов

2.Христо Вътков Тотев

Председател: Божидар Кръстев Банков

Член:Вероника Руменова Велева

27.

Учебна практика Лозарство –Ампелография-РПП

03.06.2024г

Кабинет Растениевъдство

1.Божидар Кръстев Банков

2.Вероника Руменова Велева

Председател: Божидар Кръстев Банков

Член:Вероника Руменова Велева

 

 

  

Задължения на учениците:

  • Начало на всички изпити 14.30 часа.
  • Всички ученици да се явят на съответните дати и час, при спазване на разпределението им по зали 30 минути преди началото на изпита, да заемат определените им места, изслушат инструктажа за задълженията си по време на изпита.
  • Задължение на всеки ученик е да се яви с документ за самоличност, син химикал и необходимите технически средства за провеждане на изпита.