Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник, служебен тел. 0887135430

Училищни учебни планове

 

Дневна форма на обучение

 

 

 

1. Училищен учебен план за 8-ми клас, професия "Фермер", специалност "Производител на селскостопанска продукция"

 

2. Училищен учебен план за 8-ми клас, професия "Техник-растениевъд", специалност "Трайни насаждения"

 

3. Училищен учебен план за 9-ти клас, професия "Фермер", специалност "Земеделец"

 

4. Училищен учебен план за 9-ти клас, професия "Техник-растениевъд", специалност "Трайни насаждения"

 

5. Училищен учебен план за 10-ти клас, професия "Фермер", специалност "Производител на селскостопанска продукция"

 

6. Училищен учебен план за 10-ти клас, професия "Лозаровинар", специалност "Лозаровинарство"

 

7. Училищен учебен план за 10-ти клас, професия "Растениевъд", специалност "Полевъдство"

 

8. Училищен учебен план за 11-ти клас, професия "Фермер", специалност "Производител на селскостопанска продукция"

 

9. Училищен учебен план за 11-ти клас, професия "Техник-растениевъд", специалност "Трайни насаждения"

  

10. Училищен учебен план за 12-ти клас, професия "Лозаровинар", специалност "Лозарство" - дуално обучение

 

11. Училищен учебен план за 12-ти клас, професия "Монтьор на селскостопанска техника", специалност "Механизация на селското стопанство" - дуално обучение

 

 

    

  

Ученици със СОП

 

1. Училищен учебен план за 8-ми клас, професия „Работник в растениевъдството”, специалност „Трайни насаждения"

 

2. Училищен учебен план за 9-ти клас, професия „Работник в растениевъдството”, специалност „Трайни насаждения”

 

3. Училищен учебен план за 10-ти клас, професия „Работник в растениевъдството”, специалност „Трайни насаждения”

 

 

 

Задочна форма на обучение

 

1. Училищен учебен план за 9-ти клас, професия „Фермер”, специалност „Земеделец”

 

2. Училищен учебен план за 10-ти клас, професия „Фермер”, специалност „Земеделец”

 

3. Училищен учебен план за 11-ти клас, професия „Фермер”, специалност „Земеделец”

 

4. Училищен учебен план за 12-ти клас, професия „Фермер”, специалност „Земеделец”

 

 

 

Самостоятелна форма на обучение

 

1. Училищен учебен план за 8-ми клас, професия „Фермер”, специалност „Земеделец”

 

2. Училищен учебен план за 11-ти клас, професия „Монтьор на селскостопанска техника”, специалност „Механизация на селското стопанство”

 

3. Училищен учебен план за 12-ти клас, професия „Лозаровинар”, специалност „Лозаровинарство”

 

4. Училищен учебен план за 12-ти клас, професия „Растениевъд”, специалност „Трайни насаждения”

 

5. Училищен учебен план за 12-ти клас, професия „Техник-Растениевъд”, специалност „Трайни насаждения