Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник

Графици на очните занятия - задочна форма на обучение

 ЗА ПЪРВА СЕСИЯ

НА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

 

ЗАПОВЕД - график очни занятия

 

График на очните занятия - 9 клас

 

График на очните занятия - 10 клас

 

График на очните занятия - 11 клас

 

График на очните занятия - 12 клас