Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник

Графици на очните занятия - задочна форма на обучение

 ЗА ВТОРА СЕСИЯ

НА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

 

ЗАПОВЕД - график очни занятия

 

9 Клас

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ОБЩО ЧАСА

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

Български език и литература-Камелия Андрова

40

11.03.2024 г

5часа

18.03.2024 г

5часа

12.03.2024 г

5часа

19.03.2024 г

5часа

13.03.2024 г

5часа

20.03.2024 г

5часа

14.03.2024 г

5часа

21.03.2024 г

5часа

15.03.2024 г

5часа

22.03.2024 г

5часа

Чужд език –руски език -Рени Маринова

20

 

05.03.2024 г

5часа

 

06.03.2024 г

5часа

07.03.2024 г

5часа

08.03.2024 г

5часа

Математика –Цветелина Христова

30

19.02.2024 г

5часа

26.02.2024г

5часа

20.02.2024 г

5часа

 

 

21.02.2024 г

5часа

 

22.02.2024 г

5часа

 

23.02.2024 г

5часа

 

Информационни технологии-Емил Райков

10

 

 

 

11.04.2024 г

5часа

 

12.04.2024 г

5часа

 

История и цивилизации-Татяна Давчева

20

25.03.2024 г

5часа

 

26.03.2024 г

5часа

27.03.2024 г

5часа

28.03.2024 г

5часа

 

География и икономика-Цветелина Христова

15

 

27.02.2024 г

5часа

 

28.02.2024 г

5часа

29.02.2024 г

5часа

 

Философия-

Рени Маринова

15

08.04.2024г

5часа

09.04.2024г

5часа

10.04.2024г

5часа

 

 

 

10 Клас

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ОБЩО ЧАСА

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

Български език и литература-Камелия Андрова

40

19.02.2024г

5часа

26.02.2024г

5часа

20.02.2024г

5часа

27.02.2024г

5часа

21.02.2024г

5часа

28.02.2024г

5часа

22.02.2024г

5часа

29.02.2024г

5часа

23.02.2024г

5часа

01.03.2024г

5часа

Чужд език –руски език –Рени Маринова

20

18.03.2024 г

5часа

 

19.03.2024 г

5часа

20.03.2024 г

5часа

21.03.2024 г

5часа

22.03.2024г

5часа

Математика –Цветелина Христова

25

11.03.2024 г

5часа

 

12.03.2024 г

5часа

13.03.2024 г

5часа

14.03.2024 г

5часа

15.03.2024г

5часа

Информационни технологии-Емил Райков

10

08.04.2024г

5часа

09.04.2024г

5часа

 

 

 

История и цивилизации-Татяна Давчева

20

 

05.03.2024 г

5часа

 

06.03.2024 г

5часа

07.03.2024 г

5часа

08.03.2024 г

5часа

География и икономика-Цветелина Христова

10

 

 

10.04.2024 г

5часа

 

11.04.2024 г

5часа

 

 

Философия-Рени Маринова

20

25.03.2024 г

5часа

 

26.03.2024 г

5часа

27.03.2024 г

5часа

28.03.2024 г

5часа

 

 

11 Клас

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ОБЩО ЧАСА

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

Животновъдство-СПП-Зоя Благоева

20

11.03.2024 г

5часа

 

12.03.2024 г

5часа

13.03.2024 г

5часа

14.03.2024 г

5часа

 

Растениевъдство-СПП-Вероника Велева

12

 

 

28.02.2024г

4часа

29.02.2024г

4часа

01.03.2024г

4часа

Земеделска техника-СПП –Росица Йонова

12

19.02.2024 г

4часа

20.02.2024 г

4часа

 

 

21.02.2024 г

4часа

 

 

 

Учебна практика –Животновъдство-СПП-Роман Маринов

20

18.03.2024г

5часа

19.03.2024 г

5часа

 

20.03.2024 г

5часа

 

15.03.2024 г

5часа

Учебна практика –Растениевъдство-СПП-Вероника Велева

20

 

05.03.2024 г

5часа

 

06.03.2024 г

5часа

07.03.2024 г

5часа

08.03.2024 г

5часа

Учебна практика Земеделска техника-СПП-Росица Йонова

20

26.02.2024 г

5часа

27.02.2024 г

5часа

 

 

 

 

22.02.2024 г

5часа

23.02.2024 г

5часа

 

 

Растениевъдство –полски култури –РПП-Христо Хицов

10

 

 

 

21.03.2024 г

5часа

 

2203.2024 г

5часа

Учебна практика Растениевъдство –полски култури-РПП-Христо Хицов

13

25.03.2024 г

5часа

 

26.03.2024 г

4часа

27.03.2024 г

4часа

 

 

 

       Производствена практика-СПП-Вероника Велева -по допълнителен график от 08.04 до 17 .04.2024 година, резервни дати 18 и 19.04.2024 година  с общ хорариум 64часа                     

       Управление на моторно превозно средство -Иван Стефанов- по допълнителен график  с общ хорариум -20 часа

 

12 Клас

учебен предмет

общо часа

Понеделник

вторник

Сряда

четвъртък

петък

Животновъдство-СПП-Зоя Благоева

10

19.02.2024 г

5часа

20.02.2024 г

5часа

 

 

 

 

Земеделска техника –СПП-Росица Йонова

20

 

05.03.2024 г

5часа

06.03.2024 г

5часа

07.03.2024 г

5часа

08.03.2024 г

5часа

Експлоатация на земеделска техника –СПП-Пламен Радев

10

 

27.02.2024 г

5часа

 

28.02.2024 г

5часа

 

 

Учебна практика –Животновъдство-СПП-Зоя Благоева

20

26.02.2024 г

5часа

 

21.02.2024 г

4часа

22.02.2024 г

4часа

 

23.02.2024 г

4часа

Учебна практика Земеделска техника-СПП-Росица Йонова

30

11.03.2024 г

5часа

18.03.2024г

5часа

12.03.2024 г

5часа

13.03.2024 г

5часа

14.03.2024 г

5часа

15.03.2024 г

5часа

 

Учебна практика -Експлоатация на земеделска техника-СПП-Пламев Радев

10

 

 

 

29.02.2024г

5часа

01.03.2024г

5часа

Учебна практика Работа с машинно-тракторни агрегати-СПП-Иван Стефанов

20

 

19.03.2024 г

5часа

 

20.03.2024 г

5часа

21.03.2024 г

5часа

22.03.2024 г

5часа

       Производствена практика-Вероника Велева  По допълнителен график от 27.03 до 03.04.2023година резервни дати 04 и 05.04.2024 година  с общ хорариум 64часа