Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник, служебен тел. 0887135430

Класиране

Класирането ще се извърши чрез конкурс по документи по бал образуван от:

  • утроената оценка по Биология
  • оценката по Химия
  • оценката по Български език и литература.

При класирането на ученици с равен бал, предимство при подреждането имат учениците с по-висок успех от Свидетелството за завършен осми клас.