Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник, служебен тел. 0887135430

Срокове

Срокове за подаване на документи:

  • Подаване за І етап на класиране – 01-03.07.2016г.
  • Записване на приетите след І класиране – 07.07.2016г.
  • Подаване за ІІ етап на класиране – 11.07.2016г.
  • Записване на приетите след ІІ класиране – 14.07.2016г.
  • Подаване за ІІІ етап на класиране – 19.07.2016г.
  • Записване на приетите след ІІІ класиране – 21.07.2016г.
  • Попълване на незаетите места – до 05.09.2016г.