Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник, служебен тел. 0887135430

Обществен съвет

Покана

 

Правомощия

 

Заповед за определяне състава на обществен съвет

 

Заседания на обществен съвет за учебната 2016/2017 година

Протокол №1

Покана за обществен съвет

Протокол №2 

Покана за обществен съвет

Протокол № 3

 

Заседания на обществен съвет за учебната 2017/2018 година

 Покана за обществен съвет

 Протокол №1

 Покана за обществен съвет

 

Заседания на обществен съвет за учебната 2018/2019 година

Покана за обществен съвет

Протокол №1

Покана за обществен съвет

Протокол №2

Покана за обществен съвет

Протокол №3

 

Заседания на обществен съвет за учебната 2022/2023 година

Заповед

Покана за обществен съвет

Покана до родителите на учениците от ПГСС "Проф. Иван Иванов"

Протокол

 

Заседания на обществен съвет за учебната 2023/2024 година