Facebook

ПГСС Проф. Иван Иванов

Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник, служебен тел. 0887135430

  

Правила и мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията ПГСС "Иван Иванов"

Правила за превключване от присъствено обучение към обучение от разстояние в електронна среда през учебната 2021/2022 год.

Заповед

 

Прием на ученици за 2024/2025г.

 


 

 

 

Състезание "Млад фермер" 2023г.

 Галерия

 

 

Посещение на Панорама "Плевенска епопея 1877год."

в град Плевен от учениците в 9-ти клас.

      Учениците посетиха и четирите зали и се запознаха с цялостната Арт-композиция от картини, пластики и архитектурни детайли. Комбинацията от поле с реални обекти, осветление и художествени платна, създадоха усещане за автентичност и съпричастност към всички участвали в битката за освобождението на град Плевен.

 

1

 

 

 

 

 

  

 

 

Прием на ученици за учебната 2022/2023 година в следните специалности, предлагащи възможност за дневна и задочна форма на обучение:

 

специалност ФЕРМЕР - Земеделец

- дневна и задочна форма на обучение
- прием след VIII клас

Научи повече...
специалност ФЕРМЕР - Земеделец
специалност АГРОЕКОЛОГ - Агроекология

- дневна форма на обучение
- прием след VIII клас

Научи повече...
специалност АГРОЕКОЛОГ - Агроекология
специалност МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА - Механизация на селското стопанство

- дневна и задочна форма на обучение
- прием след VIII клас

Научи повече...
специалност МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА - Механизация на селското стопанство
специалност ИКОНОМИСТ - Земеделско стопанство

- дневна форма на обучение
- прием след VIII клас

Научи повече...
специалност ИКОНОМИСТ - Земеделско стопанство
специалност РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО - Озеленяване и цветарство

- дневна форма на обучение за ученици със СОП
- продължителност 2 години
- прием след VIII клас

Научи повече...
специалност РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО - Озеленяване и цветарство
специалност РАБОТНИК В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО - Трайни насаждения

- дневна форма на обучение
- продължителност 2 години
- прием след VII клас

Научи повече...
специалност РАБОТНИК В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО - Трайни насаждения