Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник

Г  Р  А  Ф  И  К

очни занятия за първа сесия на учебната 2020/2021 год.

на ученици задочна форма на обучение

 

9 клас Професия: Фермер, Специалност: Земеделец

Учебен предмет

Общо часа

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Български език и литература-Габриела Тодорова

40

 

05.10.2020т

4часа

12.10.2020г

4часа

 

06.10.2020г

4часа

13.10.2020г

4часа

 

07.10.2020г

4часа

14.10.2020г

4часа

 

08.10.2020г

4часа

15.10.2020г

4часа

 

09.10.2020г

4часа

16.10.2020г

4часа

Чужд език –руски език

Димитрина Петрова  

20

 

09.11.2020г

4часа

 

10.11.2020г

4часа

11.11.2020г

4часа

 

12.11.2020г

4часа

 

13.11.2020г

4часа

Математика

Людмила Христова

30

19.10.2020г

4 часа

26.10.2020

4часа

20.10.2020г

4 часа

27.10.2020

4часа

21.10.2020г

4-часа

28.10.2020

2часа

22.10.2020г4часа

 

23.10.2020г

4 часа.

Информационни технологии—инж.

Емил Райков

10

 

 

 

 

28.10.2020г

2часа

29.10.2020г

4часа

30.10.2020г

4часа

 

История и цивилизации-Татяна Давчева

20

02.11.2020г

4часа

03.11.2020г

4часа

04.11.2020г

4часа

 

05.11.2020г

4часа

06.11.2020г

4часа

География и икономика-Елка Линкова

15

16.11.2020г

4часа

17.11.2020г

4часа

18.11.2020г

4часа

 

19.11.2020г

3часа

 

 

Философия-Асен Асенов

15

23.11.2020г

4часа

24.11.2020г

4часа

 

25.11.2020г

3часа

 

 

 

 

 

10 клас Професия: Фермер, Специалност: Земеделец

Учебен предмет

Общо часа

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Български език и литература- Габриела Тодорова

40

19.10.2020г

4 часа

26.10.2020г

4 часа

20.10.2020г

4 часа

27.10.2020г

4 часа

21.10.2020г

4-часа

28.10.2020г

4 часа

22.10.2020г4 часа

29.10.2020г

4 часа

23.10.2020г

4часа

30.10.2020г

4 часа

Чужд език –руски език

Димитрина Петрова 

20

02.11.2020г

4часа

03.11.2020г

4часа

04.11.2020г

4часа

 

05.11.2020г

4часа

06.11.2020г

4часа

Математика –Людмила Христова

25

05.10.2020т

4часа 12.10.2020т

4часа

06.10.2020г

4часа

13.10.2020т

1час

07.10.2020г

4часа

 

08.10.2020г

4часа

 

09.10.2020г

4часа

 

Информационни технологии –инж.Емил Райков

10

 

 

13.10.2020г

2часа

 

14.10.2020т

4часа

 

15.10.2020г

4часа

 

 

История и цивилизации-

Татяна Давчева

20

 

09.11.2020г

4часа

 

10.11.2020г

4часа

11.11.2020г

4часа

 

12.11.2020г

4часа

 

13.11.2020г

4часа

География и икономика-Елка Линкова

15

23.11.2020г

4часа

24.11.2020г

4часа

25.11.2020г

4часа

 

26.11.2020г

3часа

 

 

Философия-Асен Асенов

20

16.11.2020г

4часа

17.11.2020г

4часа

18.11.2020г

4часа

 

19.11.2020г

4часа

 

16.11.2020г

4часа

  

11 клас Професия: Растениевъд, Специалност: Трайни насажденея

Учебен предмет

Общо часа

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Български език и литература-Габриела Тодорова

40

16.11.2020г

4часа

23.11.2020г

4часа

17.11.2020г

4часа

24.11.2020г

4часа

18.11.2020г

4часа

25.11.2020г

4часа

19.11.2020г

4часа

26.11.2020г

4часа

20.11.2020г

4часа

27.11.2020г

4часа

Чужд език –руски език

Димитрина Петрова

30

 

05.10.2020т

4часа

12.10.2020г

4часа

 

06.10.2020г

4часа

13.10.2020г

4часа

 

07.10.2020г

4часа

14.10.2020г

2 часа

 

08.10.2020г

4часа

 

 

09.10.2020г

4часа

 

Математика-Людмила Христова

25

02.11.2020г

5часа

03.11.2020г

5часа

04.11.2020г

5часа

 

05.11.2020г

5часа

06.11.2020г

5часа

Гражданско образонвание –Асен Асенов

10

 

30.11.2020г

4часа

 

01.12.2020г

4часа

02.12.2020г

2часа

 

 

 

Безопасност на движението по пътищата –Пламен Радев

36

26.10.2020

4часа

09.11.2020г

4часа

27.10.2020

4часа

10.11.2020г

4часа

28.10.2020

4 часа

11.11.2020г

4часа

29.10.2020г4часа

12.11.2020г

4часа

30.10.2020г

4 часа.

 

Техническо чертане-РПП-инж.Росица Йонова

5

 

 

 

 

 

 

15.10.2020г

3часа

 

16.10.2020г

2часа

Трактори и автомобили-РПП-инж.Симеон Крумов

10

19.10.2020г

4 часа

 

20.10.2020г

4 часа

 

21.10.2020г

2-часа

 

 

 

Учебна практика -Трактори и автомобили-РППинж.Симеон Крумов

8

 

 

 

22.10.2020г4часа

 

23.10.2020г

4 часа.

 

12 клас Професия: Фермер, Специалност: Земеделец

Учебен предмет

Общо часа

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Растениевъдство –теория-

Равелина Иванова

15

16.11.2020г

4часа

 

17.11.2020г

4часа

18.11.2020г

4часа

 

19.11.2020г

3часа

 

 

Животновъдство –теория –Зоя Благоева

15

19.10.2020г

4 часа

 

20.10.2020г

4 часа

 

21.10.2020г

4-часа

 

22.10.2020г3часа

 

 

Селскостопанска техника –теория инж.Лиляна Дилова

18

02.11.2020г

4часа

03.11.2020г

4часа

04.11.2020г

4часа

 

05.11.2020г

4часа

06.11.2020г

2часа

Експлоатация и ремонт на земеделска техника –теория-

Пламен Радев

20

 

05.10.2020т

4часа

 

 

06.10.2020г

4часа

 

 

07.10.2020г

4часа

 

 

08.10.2020г

4часа

 

 

09.10.2020г

4часа

 

Животновъдство –учебна практика –

Зоя Благоева

15

26.10.2020г

4 часа

 

27.10.2020г

4 часа

 

28.10.2020г

4-часа

 

29.10.2020г

3часа

 

.

Растениевъдство –учебна практика –Вероника Велева

15

23.11.2020г

4часа

 

24.11.2020г

4часа

25.11.2020г

4часа

 

26.11.2020г

3часа

 

 

Селскостопанска техника  –учебна практика- инж.Лиляна Дилова

17

 

09.11.2020г

4часа

 

10.11.2020г

4часа

 

11.11.2020г

4часа

 

12.11.2020г

3часа

 

13.11.2020г

2 часа

Експлоатация и ремонт на земеделска техника-практика-Пламен Радев

20

 

12.10.2020т

4часа

 

 

13.10.2020г

4часа

 

 

14.10.2020г

4часа

 

 

15.10.2020г

4часа

 

 

16.10.2020г

4часа

 

ЗИП- Животновъдство  

Зоя Благоева  

20

 

30.11.2020г

4часа

 

01.12.2020г

4часа

 

02.12.2020г

4часа

 

03.12.2020г

3часа

 

04.12.2020г

2 часа

ЗИП- Селскостопанска техника - инж.Лиляна Дилова

20

 

07.12.2020г

4часа

 

08.12.2020г

4часа

 

09.12.2020г

4часа

 

10.12.2020г

3часа

 

11.12.2020г

2 часа