Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник

Специалности

ПРИЕМА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020—2021 ГОДИНА ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 4 ГОДИНИ СЛЕД VІІІ КЛАС

  • ФЕРМЕР – Земеделец
  • АГРОЕКОЛОГ – Агроекология
  • МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА – Механизация на селското стопанство
  • ИКОНОМИСТ – Земеделско стопанство

 

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ СЪС СОП- 2 ГОДИНИ СЛЕД VІІІ КЛАС

  • РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО – Озеленяване и цветарство

 

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 2 ГОДИНИ СЛЕД VІІ КЛАС

  • РАБОТНИК В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО – Трайни насаждения

 

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 4 ГОДИНИ СЛЕД VІІІ КЛАС

  • ФЕРМЕР – Земеделец

 

Безплатни шофьорски курсове кат. „В“ и „Ткт“ за учениците дневна форма на обучение и преференциални цени на задочна форма на обучение.

 

Гимназията разполага със стол и бюфет за ученическо хранене срещу МИНИМАЛНО ЗАПЛАЩАНЕ.

 

ПЪТУВАЩИТЕ  УЧЕНИЦИ  ОТ  СЕЛИЩНАТА  СИСТЕМА  НА  ОБЩИНА  ДОЛНИ  ДЪБНИК ПОЛЗВАТ  БЕЗПЛАТЕН  ТРАНСПОРТ.