Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник

Преподаватели

  • инж. Емил Владимиров Райков – учител по Информатика и Информационни технологии
  • Татяна Иванова Давчева – учител по Български език и литература
  • Димитрина Петрова Петрова – учител по Руски език
  • Габриела Николаева Тодорова – учител по Български език и литература
  • Диана Атанасова Иванова – учител по Български език и литература
  • Атанас Стефанов Николов – учител по Математика
  • Людмила Василева Христова - учител по Математика
  • Драгомир Димитров Райчев – учител по История и цивилизация, География и икономика
  • Асен Димитров Асенов – учител по Обществени науки и гражданско образование
  • Ирина Владимировна Янчева – учител по Физическо възпитание и спорт
  • Бойко Боянов Първанов - учител по Физическо възпитание и спорт
  • Равелина Христова Иванова – учител по Растениевъдство
  • Божидар Кръстев Банков - учител по Растениевъдство
  • Даниела Борисова Иванова - учител по Растениевъдство
  • Вероника Руменова Велева – учител по Растениевъдство
  • Виолета Георгиева Димова – учител по Животновъдство
  • Зоя Благоева Чекийска – учител по Животновъдство
  • инж. Лиляна Тодорова Дилова – учител по Земеделска техника
  • инж. Милко Дочев Бараков – учител по Земеделска техника
  • Иван Павлов Стефанов – инструктор управление категория Ткт
  • Александър Спасов Трайков - учител по икономика
  • Пламен Радев Радев – инструктор управление категория В
  • Жана Иванова Тодорова – училищен Психолог
  • Роман Маринов Папуков – Възпитател
  • Веселин Пенев Вълчанов – Възпитател
  • Мария Тодорова Ралчева - лектор по химия и опазване на околната среда