Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник

Г  Р  А  Ф  И  К

на очните занятия през втора сесия на ученици

задочна форма на обучение от: 

 

8 клас
Учебен предмет Преподавател Общо часове
 Биология и здравно образование Роман Маринов 15
 Физика и астрономия Людмила Христова 15
 Химия и опазване на околната среда Мария Ралчева 15
 Предприемачество Александър Трайков 20
 Основи на Земеделието Равелина Иванова 30
 УП Основи на Земеделието Равелина Иванова 48
9 клас
Учебен предмет Преподавател Общо часове
 Биология и здравно образование Роман Маринов 15

 Физика и астрономия 1 част

 Физика и астрономия 2 част

Людмила Христова 15
 Химия и опазване на околната среда Мария Ралчева 15
 Здравословни и безопасни условия на труд инж. Емил Райков 15
 Техническо чертане инж. Емил Райков 10
 Почвознание Равелина Иванова 25
 Анатомия и физиология Зоя Благоева 25
 УП Анатомия и физиология Зоя Благоева 18
10 клас
Учебен предмет Преподавател Общо часове
 Биология и здравно образование Роман Маринов 15

 Физика и астрономия 1 част

 Физика и астрономия 2 част

Людмила Христова 15
 Химия и опазване на околната среда Мария Ралчева 15
 Икономика Христо Хицов 20
 Овощарство Божидар Банков 10
 Лозарство Божидар Банков 10
 УП Овощарство Божидар Банков 20
 УП Лозарство  Божидар Банков 20
 Производствена практика  Христо Хицов 64
 УП Овощарство - РПП  Божидар Банков  18
11 Клас
Учебен предмет Преподавател Общо часове
 Български език и литература  Габриела Тодорова 30
 ЗИП Български език и литература  Татяна Давчева 10
 Математика  Людмила Христова 21
 История и цивилизация  Татяна Давчева 22
 Философия  Асен Асенов 10
 Икономика  Александър Трайков 6
 Чужд език по професията Руски език  Аксиния Германова 8
 Производствена практика  Христо Хицов 30
12 клас
Учебен предмет Преподавател Общо часове
 Български език и литература  Татяна Давчева 22
 ЗИП Български език и литература  Татяна Давчева 20
 Свят и личност  Владимир Ковачев 15
 Чужд език по професията Руски език   Аксиния Германова 8
 Работа с машинно тракторни агрегати 1 група  Иван Стефанов 30
 Работа с машинно тракторни агрегати 2 група  Иван Стефанов 30
 Производствена практика  Божидар Банков 30