Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник

Вторник 17.03.2020г.

8А Лозаровинарство/МСС
1 География
2 БЕЛ
3 ОЗЖ
4 Математика
5 УП ОЗЖ УП ОЗМ
6 УП ОЗЖ УП ОЗМ

 

8Б ТН
1 Физика
2 Математика
3 ОЗМ
4 БЕЛ
5 История
6 Руски език
7 ИТ  
8   ИТ

 

9А Лозаровинар/МСС
1 История
2 БЕЛ
3 Математика
4 Руски език
5 УП БАМР ТЧ Машинознание
6 УП БАМР ТЧ Машинознание

 

9Б Земеделец/ТН
1 УП АФ Растениевъдство ТН
2 АФ Растениевъдство
3 Руски език
4 БЕЛ
5 Физика
6 История

 

10А Агроикономика/Икономика
1 Математика
2 Руски език
3 Физика
4 История
5 География
6 ФВС
7 История

 

10Б МСС/Лозаровинарство
1 ФВС
2 География
3 БЕЛ
4 Икономика ТА
5 Математика
6 История
7 Изобразително изкуство

 

10В СОП
1 История
2 Музика
3 ФВС
4 География

 

11А Земеделец
1 Руски език
2 ССТ
3 БЕЛ
4 Животновъдство
5 ФВС
6 История

 

11Б ТН
1 Растениевъдство
2 БЕЛ
3 ССТ
4 УП ССТ УП Раст.
5 УП ССТ УП Раст.
6 УП ССТ УП Раст.

 

12А Земеделец/МСС
1 УП ЕРЗТ Автоматизация
2 УП ЕРЗТ Икономика
3 Икономика ЕЗТ
4 Математика
5 ЗИП Животновъдство
6 РМТА 1гр. Пр. практика
7 РМТА 1гр. Пр. практика