Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник

Сряда 15.04.2020г.

 

 

12А Земеделец/МСС
1 Икономика ЕЗТ
2 Чужд език по професията Руски ез.
3 УП Раст. УП ЕЗТ
4 УП Раст. УП ЕЗТ
5 УП ССТ УП РМТА 2гр.
6 УП ССТ УП РМТА 2гр.
7   УП РМТА 2гр.
  ДЧ по ФВС