Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник

Понеделник 22.02.2021г.

8А Лозаровинар/МСС
1 Физика
2 УП ОЗЖ ОЗР
3 БЕЛ
4 Математика
5 ОЗР УП ОЗМ
6 УП ОЗР УП ОЗМ
8Б Производител/ТН
1 Физика
2 Английски език
3 Математика
4 БЕЛ
5 ОЗМ ОЗЖ
6 Изобразително изкуство
7 МОСД
9А Лозаровинар/МСС
1 История
2 ПОВП ТА
3 ФВС
4 Английски език
5 УП Почвознание ТЧ Машинознание
6 ЗБУТ БХМР ТЧ Машинознание
7 ЗБУТ  
8   ЗБУТ  
9Б ТН
1 Математика
2 Растениевъдство
3 Биология
4 Руски език
5 УП Растениевъдство
6 УП Растениевъдство
7 Музика
12А Земеделец
1 Растениевъдство
2 Икономика
3 ЕРЗТ
4 БЕЛ
5 УП ССТ
6 УП ССТ
7 РМТА 1 гр.
8 РМТА 1 гр.
12Б ТН
1 Икономика
2 Трайни насаждения
3 БЕЛ
4 ЕЗТ
5 Производствена практика
6 Производствена практика
  ДЧ по ФВС