Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник

Понеделник 21.12.2020г.

8А Лозаровинар/МСС
1 УП ОЗ УП ОЗЖ
2 ОЗЖ ОЗМ
3 БЕЛ
4 Математика
5 УП ОЗР УП ОЗМ
6 ФВС
7 Предприемачество
8Б Производител/ТН
1 Английски език
2 Физика
3 Математика
4 ОЗ ОЗЖ
5 БЕЛ
6 УП ОЗМ ОЗМ
7 МОСД
9А Лозаровинар/МСС
1 История
2 ФВС
3 ПОВП ТА-ДВГ
4 Английски език
5 Почвознание ТЧ Машинознание
6 ЗБУТ БХМР ТЧ Машинознание
7 Изобразително изкуство
9Б ТН
1 Математика
2 Растениевъдство
3 Биология
4 Руски език
5 УП Растениевъдство
6 УП Растениевъдство
7 История
10А Лозаровинар/МСС
1 Философия
2 Математика
3 УП ТА ТА
4 ФВС
5 Руски език
6 Химия
7 История
10Б Земеделец/ТН
1 ФВС
2 БЕЛ
3 Руски език
4 ТА ЗБУТ БХМР
5 Философия
6 История
7 УП ТА ИТ
11А Агроикономика/Икономика
1 БЖ УМ
2 Руски език
3 БР Стокознание
4 УП БР УП РУП
5 УП БР УП РУП
6 УП БР УП РУП
7   УП РУП
  МОСД
11Б МСС/Лозаровинарство
1 БДП ТВ
2 ЗТ БДП
3 ЧЕП - Английски език
4 БЕЛ
5 ФВС
6 Математика
12А Земеделец
1 Растениевъдство
2 Икономика
3 ССТ
4 БЕЛ
5 УП ССТ
6 УП ССТ
7 РМТА
8 РМТА
12Б ТН
1 Икономика
2 Трайни насаждения
3 БЕЛ
4 ССТ
5 Производствена практика
6 Производствена практика
  ДЧ по ФВС