Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник

Понеделник 01.06.2020г.

8А Лозаровинарство/МСС
1 ФВС
2 ОЗМ Предприемачество
3 БЕЛ
4 Руски език
5 История
6 Биология
7 Изобразително изкуство
8Б ТН
1 Предприемачество
2 БЕЛ
3 ОЗЖ
4 Философия
5 Руски език 
6 История
9А Лозаровинар/МСС
1 Физика
2 Философия
3 Химия
4 ПОВП УП ТАДВГ
5 ЗБУТ БХРМ УП ТАДВГ
6 УП ПОВП УП ТАДВГ
7 УП ПОВП УП ТАДВГ
9Б Земеделец/ТН
1 Руски език
2 Математика
3 БЕЛ
4 ФВС
5 География
6 Химия
10А Агроикономика/Икономика
1 География
2 БЕЛ
3 Биология
4 Животновъдство ИП
5 Химия
6 Философия
7   СИП УПРУП
8   СИП УПРУП
10Б МСС/Лозаровинарство
1 Химия
2 Математика
3 Руски език
4 БЕЛ
5 Философия
6 ФВС
   
  МОСД
10В СОП
1 УПДДПР
2 УПДДПР
3 Математика
4 ИТ
11А Земеделец
1 БДП
2 Растениевъдство
3 ССТ
4 БЕЛ
5 ФВС
6 Руски език
7 Философия
11Б ТН
1 Философия
2 БЕЛ
3 Растениевъдство
4 УП Раст. УП ССТ
5 УП Раст. УП ССТ
6 УП Раст. УП ССТ
7 ДЧ по ФВС