Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник

Петък 20.03.2020г.

8А Лозаровинар/МСС
1 ФВС
2 БЕЛ
3 Руски език
4 Математика
5 Философия
6 Физика
7 Час на класа
8Б ТН
1 Физика
2 Руски език
3 УП ОЗЖ УП ОЗМ
4 УП ОЗЖ УП ОЗМ
5 УП ОЗМ УП ОЗЖ
6 УП ОЗМ УП ОЗЖ
7 Час на класа
9А Лозаровинар/МСС
1 ПОВП ЗБУТ БХМР
2 БАМР ТА ДВГ
3 БЕЛ
4 Английски език
5 Изобразително изкуство
6 История
7 Час на класа
9Б Земеделец/ТН
1 Английски език
2 Математика
3 АФ Растениевъдство
4 Философия
5 УП Почвозн. УП БАМ
6 УП Почвозн. УП БАМ
7 Час на класа
10А Агроикономика/Икономика
1 ТА ИП
2 Английски език
3 Математика
4 Руски език
5 История
6 Философия
7 Час на класа
10Б МСС/Лозаровинарство
1 Философия
2 БЕЛ
3 Физика
4 Английски език
5 История
6 Биология
7 Час на класа
10В СОП
1 История
2 Биология
3 БЕЛ
4 УП ДД
5 Час на класа
11А Земеделец
1 Животновъдство
2 Математика
3 ЗИП ССТ
4 Растениевъдство
5 ЗИП БЕЛ
6 История
7 Час на класа
11Б ТН
1 ЗИП Растениевъдство
2 Растениевъдство
3 Английски език
4 История
5 ЗИП ССТ
6 ЗБУТ
7 Час на класа
12А Земеделец/МСС
1 Свят и личност
2 ССТ ДР
3 ЗИП БЕЛ
4 ЗИП ССТ
5 ФВС
6 Чужд език по професията Руски ез.
7 Час на класа