Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник

Петък 15.01.2021г.

8А Лозаровинар/МСС
1 Руски език
2 Математика
3 БЕЛ
4 Биология
5 История
6 ИТ УП ОЗР
7 Час на класа
8Б Производител/ТН
1 УП ОЗР УП ОЗМ
2 БЕЛ
3 Математика
4 Английски език
5 УП ОЗЖ УП ОЗР
6 Философия
7 Час на класа
9А Лозаровинар/МСС
1 Химия
2 ПОВП ТА-ДВГ
3 БЕЛ
4 ЗБУТ БХМР ИТ
5 Математика
6 История
7 Час на класа
9Б ТН
1 Математика
2 БЕЛ
3 БАМР
4 Изобразително изкуство
5 Физика
6 Химия
7 Час на класа
10А Лозаровинар/МСС
1 ТА Икономика
2 БАМР ЗТ
3 Биология
4 БЕЛ
5 УП Почвознание УП ТА
6 География
7 Час на класа
10Б Земеделец/ТН
1 Физика
2 БЕЛ
3 Руски език
4 Математика
5 География
6 Биология
7 Час на класа
11А Агроикономика/Икономика
1 ФВС
2 БР ОТСО
3 ЗТ Право
4 БЕЛ
5 Руски език
6 БДП УП Статистика
7 Час на класа
11Б МСС/Лозаровинар
1 ТОЗК Лозарство
2 ФВС
3 УП ТА ДВГ ТВ
4 УП ТА ДВГ МВ
5 УП ТОЗК УП МЛ
6 УП ТОЗК УП МЛ
7 Час на класа
12А Земеделец
1 Свят и личност
2 ЧЕП - Руски език
3 ЗИП Растениевъдство
4 ЗИП ССТ
5 Икономика
6 ФВС
7 Час на класа
12Б ТН
1 ЧЕП - Английски
2 Свят и личност
3 Икономика
4 ЗИП Растениевъдство
5 ФВС
6 ЗИП ССТ
7 Час на класа