Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник

Петък 12.02.2021г.

9А Лозаровинар/МСС
1 Химия
2 ПОВП ТА-ДВГ
3 БЕЛ
4 Музика
5 Математика
6 История
7 Час на класа
9Б ТН
1 Математика
2 БЕЛ
3 БАМР
4 ЗБУТ
5 Физика
6 Химия
7 Час на класа
10А Лозаровинар/МСС
1 ТА УП ЗТ
2 БАМР ЗТ
3 Биология
4 БЕЛ
5 УП Ботаника УП ЗТ
6 История
7 Час на класа
10Б Земеделец/ТН
1 Физика
2 БЕЛ
3 Руски език
4 Математика
5 История
6 Биология
7 Час на класа
11А Агроикономика/Икономика
1 ФВС
2 БР ОТСО
3 БДП Право
4 БЕЛ
5 Руски език
6 ЗТ УП Статистика
7 Час на класа
11Б МСС/Лозаровинар
1 ТОЗК Лозарство
2 ФВС
3 ТА ТВ
4 УП ТОЗК МВ
5 УП ТОЗК УП МЛ
6 УП ТОЗК УП МЛ
7 Час на класа