Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник

Четвъртък 18.06.2020г.

8А Лозаровинарство/МСС
1 Предприемачество УП ОЗММ
2 БЕЛ
3 ОЗМ ИТ
4 ОЗЖ
5 Руски език
6 Химия
  МОСД
8Б ТН
1 Химия
2 ОЗЖ
3 БЕЛ
4 Математика
5 ФВС
6 Биология
9А Лозаровинар/МСС
1 Руски език
2 БЕЛ
3 Математика
4 География
5 Биология
6 ФВС
7 ИТ  
8   ИТ
9Б Земеделец/ТН
1 АФ Растениевъдство ТН
2 ФВС
3 БЕЛ
4 Математика
5 История
6 Изобразитерно изкуство
10А Агроикономика/Икономика
1 География
2 Биология
3 Химия
4 БЕЛ
5 УП ТН УП БКПК
6 УП ТН УП БКПК
7 Изобразително изкуство
10Б МСС/Лозаровинарство
1 УП ЗТ (СПП) Икономика
2 УП ЗТ (СПП) УП ЛА
3 География
4 Химия
5 УП ЗТ (РПП) УП ТА
6 УП ЗТ (РПП) УП ТА
7 Биология
10В СОП
1 История
2 Математика
3 Биология
4 БЕЛ
11А Земеделец
1 Растениевъдство
2 БДП
3 УП Раст. УП Жив.
4 УП Раст. УП Жив.
5 УП Жив. УП ССТ
6 УП Жив. УП ССТ
7 ЗИП Животновъдство
11Б ТН
1 История
2 Математика
3 ЗИП БЕЛ
4 ССТ
5 ФВС
6 ЗБУТ
7   РМТА 2 гр.
8   РМТА 2 гр.