Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник

Четвъртък 18.02.2021г.

8А Лозаровинар/МСС
1 Химия
2 Руски език
3 ИТ УП ОЗЖ
4 БЕЛ
5 Философия
6 ФВС
   
  МОСД
8Б Производител/ТН
1 УП ОЗМ УП ОЗР
2 УП ОЗМ ОЗР
3 Английски език
4 История
5 География
6 Физика
9А Лозаровинар/МСС
1 География
2 БЕЛ
3 ПОВП ТА-ДВГ
4 Руски език
5 Математика
6 Физика
7    
8 ЗБУТ БХМР  
9Б ТН
1 Английски език
2 География
3 БЕЛ
4 ТЧ
5 ФВС
6 Философия
7 ИТ  
    ИТ
12А Земеделец
1 Свят и личност
2 БЕЛ
3 Математика
4 ССТ
5 УП Растениевъдство
6 УП Растениевъдство
12Б ТН
1 ФВС
2 Трайни насаждения
3 БЕЛ
4 Математика
5 ЗИП БЕЛ
6 РМТА 1 гр.
7 РМТА 1 гр.
8 РМТА 1 гр.