Facebook
ПГСС Проф. Иван Иванов
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник

Четвъртък 05.11.2020г.

8А Лозаровинар/МСС
1 Химия
2 Философия
3 ОЗ ОЗЖ
4 БЕЛ
5 Руски език
6 ФВС
7  
  МОСД
8Б Производител/ТН
1 Предприемачество
2 ОЗЖ ОЗМ
3 Биология
4 История
5 География
6 ИТ УП ОЗ 
7 Музика
9А Лозаровинар/МСС
1 География
2 Руски език
3 БЕЛ
4 ПОВП ТА-ДВГ
5 Математика
6 Физика
7 ФВС
9Б ТН
1 Английски език
2 География
3 БЕЛ
4 Ботаника
5 ФВС
6 Философия
10А Лозаровинар/МСС
1 Биология
2 Почвознание ЗТ
3 Руски език
4 География
5 Химия
6 История
7 УП БАМР ИТ
10Б Земеделец/ТН
1 Икономика Растениевъдство
2 Английски език
3 ФВС
4 Химия
5 История
6 География
11А Агроикономика/Икономика
1 Математика
2 ОЕ ИП
3 ЗТ ОТСО
4 АПЕС Право
5 УП БЖ УП Стокознание
6 УП БЖ УМ
7   УП Статистика
11Б МСС/Лозаровинар
1 Руски език
2 Математика
3 БЕЛ
4 УП ТА УП Тех. Вино.
5 УП ТА УП Тех. Вино.
6 УП ТА УП Тех. Вино.
  МОСД
12А Земеделец
1 Свят и личност
2 БЕЛ
3 Математика
4 Животновъдство
5 УП Растениевъдство
6 УП Растениевъдство
12Б ТН
1 ФВС
2 БЕЛ
3 Трайни насаждения
4 Математика
5 Свят и личност
6 ЗИП БЕЛ